Notes


Tree:  

Matches 1 to 19 of 19

     

   Notes   Linked to 
1 * Reference: [https://www.myheritage.com/research/record-1-137619511-3-500036/johannes-torsteinssonn-in-myheritage-family-trees?indId=externalindividual-ce4f93f927e6a9bcf4250accd1541e2f&mrid=9c9d45fac98581e6cf7f0026a3cd9c17 MyHeritage Family Trees] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jun 11 2018, 5:13:28 UTC'' Torsteinssønn, Johannes (I500084)
 
2 * Reference: [https://www.myheritage.com/research/record-1-137619511-3-500037/gunhild-torsteinssonn-fodt-hansdatter-in-myheritage-family-trees?indId=externalindividual-ce4f93f927e6a9bcf4250accd1541e2f&mrid=9c9d45fac98581e6cf7f0026a3cd9c17 MyHeritage Family Trees] - [https://www.geni.com/projects/SmartCopy/18783 SmartCopy]: ''Jun 11 2018, 5:13:28 UTC'' Hansdatter, Gunhild (I500085)
 
3

Bor hos sin mor 1900. Lars bor på Oserød fattiggaard i 1910. Der er han sysselsatt med å hogge ved. Han er fremdeles ugift

 
Larsen, Lars Meum (I500035)
 
4

Bor på øvre Buerstad 1900

 
Larsen, Hilda Emilie Meum (I500037)
 
5 Det står oppgitt i klokkerbok og grav register fra Sandefjord kirke at Hans er født 19. mars 1825. Idåps protokollen/klokkerbok i fra Nøtterøy står det 30. mars 1825 så det blir å regne for den korekte fødsels dato. Halvorsen Hudø, Hans (I500010)
 
6 Ektefelle: Ingrid Olsdatter Schjerven Family F500059
 
7 Ektefelle: Jørgen Henrich Grimmer Family F500060
 
8 Ektefelle: Jonas Henriksen Family F500006
 
9 Ektefelle: Ragnhild Berit Larsen (født Henriksen) Family F500002
 
10 Ektefelle: Svein Larsen Løke Family F500032
 
11 Gift (1) med Ragnhild Simonsdatter 24. mars 1763 i Hedrum, Vestfold. Grimmer, Jørgen Henrich (I500199)
 
12 Gift med Jørgen Henrich Grimmer 13. oktober 1776 i Lardal, Vestfold. Schjerven, Ingrid Olsdatter (I500200)
 
13 Gravminnet/Gravstein står på Tjøme kirkegård fortsatt i år 2012 Mathiassøn, Halvor (I500066)
 
14 http://vestfoldslekt.com/getperson.php?personID=I77&tree=1 Johansen, Marit Mathilde (I500092)
 
15 Spouse: Andrine Mathea (born Andersdatter) Family F500013
 
16 Spouse: Karoline (Kaja) Petrea Johanna Jensen (born Paulsen) Hansen Nedre Løkje og Gjennestad, Svend (I500133)
 
17 Spouse: Lovise Larsdotter Grimmer, Jørgen Henrich (I500199)
 
18 Tjøme kirkebok nr.1 s 115 Eliasdatter Steinsholt, Aase Marie (I500070)
 
19 Ubilla = Abigael?? Ble døpt Anne ''Ubilla''; men ble kalt Anne ''Abigael'' da hun ble konfirmert i Lardal i 1800. Sannsynligvis oppkalt etter sin farmor. Grimmer, Anne Ubilla Jørgensdatter (I500205)